Metelkův mechanický betlém

Výstavy / Aktuality

V červenci a srpnu otevřeno denně od 8.30 do 12.00 hod. a od 13.00 do 17.00 hodin mimo pondělí. V ostatních měsících otevřeno od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin mimo pondělí.

Zámek:

Pojďte s námi ke stolu. Nahlédneme do kuchyně a na stůl našich předků, tentokrát zejména do měšťanských domácností. Uvidíte černou kuchyň, historické nádobí, sklo, porcelán, keramiku a řadu kuriozit. Poznáte také, jak vypadaly hostiny našich pradědečků a prababiček, najdete i zajímavé recepty. Výstava se prodlužuje do 8. října.

Zámecká interiérová expozice Jana Nepomuka hraběte Harracha (1828–1909) - „Ze života českého kavalíra“ nabízí prohlídku Janovy pracovny, ložnice, jídelny, pánského salonu a dámského salonku, předpokoje, chodby a schodiště.

čp. 1:

Krása perníku. Z dílny Dany Holmanové. Umělkyně byla oceněna jen vzácně udíleným titulem Nositelka tradic a dalším významným oceněním Zlatý kolovrat. Její takřka nevyčerpatelná invence nabízí obrovské množství nápadů i precizní práce. Skvostné perníky Dany Holmanové si našly cestu do řady evropských zemí. Expozice je doplněna pohledem do historie, mimo jiné také pernikářskými formami. Velmi půvabná výstava se prodlužuje do 1. října.

Výstava Jan Vejrych (1856–1926), český architekt a stavitel. Akce přibližuje jednoho z nejvýznamnějších architektů přelomu 19. a 20. století, rodáka z Horní Branné. V Jilemnici projektoval stavbu dívčí školy a spořitelny. Je autorem významných projektů: např. hotel Paříž v Praze, radnice v Pardubicích, Kolíně a Kladně, zámek ve Zruči nad Sázavou, v Holovousích a mnoha dalších vynikajících objektů. K výstavě vyšla zajímavá publikace. Výstava potrvá do 1. října.

Jan Nepomuk hrabě Harrach (1828–1909)

Otevřeli jsme historickou zámeckou koupelnu, a to v rámci stávajícího zámeckého okruhu Jana hraběte Harracha.

Spolu s Maticí českou, sekcí Národního muzea, jsme odhalili hraběti Janovi před budovou gymnázia v sousedství zámeckého parku pamětní panel.

Mechanický betlém Jáchyma Metelky se předvádí vždy v 9.00, 10,00 v 11.15, 14.00 a 15.30 hodin. Skupinám nad 20 osob betlém předvedeme i mimo vyznačenou dobu. Při vyšší návštěvnosti se betlém předvádí častěji!

Připravujeme

Unikátní objev kostela sv. Alžběty v Jilemnici. Přednáší PhDr. Jan Prostředník, Ph.D., vedoucí archeologického výzkumu v Jilemnici, Erbovní sál Krkonošského muzea v Jilemnici, 14. září v 16 hodin, vstupné: dobrovolné.

Náš Krakonoš: komplexní pohled na slavného ducha našich hor nabízí potěšení pro děti i dospělé. (Výstava potrvá od 5. října do 12. listopadu.)

V pátek dne 6. října v 17 hodin v Erbovním sále slavnostně zahájíme výstavu „Karel Zeman: Grafika, známková tvorba a medaile“. Výstava z díla světoznámého umělce potrvá do 12. listopadu 2017.

ČKA – Klub Betanie: V úterý dne 3. října se uskuteční setkání s biskupem Václavem Malým. Od 17 hodin proběhne mše sv. v kostele sv. Vavřince a od 19 hodin budou následovat setkání a beseda v Erbovním sále Krkonošského muzea na téma Církev a očekávání současného světa. Vstupné dobrovolné.

V pátek dne 13. října slavnostně zahájíme výstavu „Pod ochranou sv, Huberta“. V 17 hodin bude kostele sv. Vavřice sloužena slavnostní troubená svatohubertská mše sv. za účasti členů Řádu sv. Huberta a dalších vzácných hostů Od 18.30 se pak v Erbovním sále uskuteční slavnostní zahájení výstavy.

K dalšímu poznání významného rodu Harrachů doporučujeme návštěvu krásného romantického zámku Hrádek u Nechanic nedaleko Hradce Králové.

K návštěvě doporučujeme blízkou Zvědavou uličku, ojedinělý a velmi půvabný soubor roubené architektury z let 1788–89 (3–4 min. pěší chůze do zámku).

V prodeji

Na pult právě přichází hezká čtyřicetistránková publikace o Krkonošském muzeu v Jilemnici a návštěvníkům (a jistě nejen jim) přinese jistě radost a poučení. Cena 49,- Kč.

Nabízíme knihu Jana Mergla a kol. „Z Nového Světa do celého světa“, vydanou u příležitosti 300. výročí od první písemné zmínky o sklárně v Nové Světě – Harrachově. Publikace Získala prestižní cenu Gloria musealis.

Z dalších nabízených titulů doporučujeme např. knihu Neklidné srdce obsahující dosud nepublikovanou korespondenci spisovatele Jaroslava Havlíčka, literární mapu "Jilemnice v díle Jaroslava Havlíčka" a dosud nepublikovaný obsáhlý a zajímavý komentář k této mapě od umělcovy manželky Marie Havlíčkové. Cena této milé knihy činí 225,-Kč

Jan Luštinec: Historie lyžování v Krkonoších ...o lyžování trochu jinak. Cena 40,- Kč.

Dlouhodobě nejprodávanější tiskovinou je zdařilá brožura o mechanickém betlému Jáchyma Metelky (17,- Kč). Velkému zájmu se těší bohatě vybavené brožury: 1. Jan N. hrabě Harrach (pojednává o jednom z nejpozoruhodnějších představitelů české šlechty 2. pol. 19. stol.) 2. František Kaván (o vynikajícím českém malíři). Cena jedné publikace činí 17,- Kč.

Krakonošovy letní podvečery

Další videa z akcí a vernisáží