Metelkův mechanický betlém

Výstavy / Aktuality

Otevřeno denně od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin mimo pondělí. Dne 1. a 8. května bude muzeum otevřeno a v těchto dvou týdnech zavírací den zcela odpadá.

Zámek:

Pojďte s námi ke stolu. Nahlédneme do kuchyně a na stůl našich předků, tentokrát zejména do měšťanských domácností. Uvidíte černou kuchyň, historické nádobí, sklo, porcelán, keramiku a řadu kuriozit. Poznáte také, jak vypadaly hostiny našich pradědečků a prababiček, najdete i zajímavé recepty. Výstava potrvá do 1. října.

Zámecká interiérová expozice Jana Nepomuka hraběte Harracha (1828 – 1909) - „Ze života českého kavalíra“ nabízí prohlídku Janovy pracovny, ložnice, jídelny, pánského salonu a dámského salonku, předpokoje, chodby a schodiště.

čp. 1:

Krása perníku. Z dílny Dany Holmanové. Umělkyně byla oceněna jen vzácně udíleným titulem Nositelka tradic a dalším významným oceněním Zlatý kolovrat. Její takřka nevyčerpatelná invence nabízí obrovské množství nápadů i precizní práce. Skvostné perníky Dany Holmanové si našly cestu do řady evropských zemí. Expozice bude doplněna pohledem do historie, mimo jiné také pernikářskými formami. Výstava potrvá do 10. září.

Jilemnice na historických fotografiích. Výstava potrvá do 15. června.

Jan Nepomuk hrabě Harrach (1828–1909)

Zpřístupnili jsme další část stálé zámecké expozice Jana hraběte Harracha.

Spolu s Maticí českou, sekcí Národního muzea, jsme odhalili hraběti Janovi před budovou gymnázia v sousedství zámeckého parku pamětní panel.

Mechanický betlém Jáchyma Metelky se předvádí vždy v 9.00, 10,00 v 11.15, 14.00 a 15.30 hodin. Skupinám nad 20 osob betlém předvedeme i mimo vyznačenou dobu. Při vyšší návštěvnosti se betlém předvádí častěji!

Připravujeme

Česká křesťanská akademie a Krkonošské muzeum v Jilemnici Vás srdečně zvou na Májový koncert. Účinkuje Trio Arundo, držitel ceny českého spolku pro komorní hudbu za rok 2011). Členové: Jan Souček - hoboj, Jan Mach - klarinet a Václav Vonášek - fagot. Jako host přizván Karel Dohnal a zahraje na basetový roh. Program: J.S.Bach: Suita C dur BWV 1066 (výběr) - arr. V. Vonášek, J.S.Bach: Golbergovské variace BWV 988, arr. V. Vonášek.

Trio Arundo: název souboru je odvozen z latinského označení třtiny, z níž se vyrábějí plátky pro dřevěné dechové nástroje. Všichni tři jeho členové působí v předních českých orchestrech - České filharmonii, Symfonickém orchestru hlavního města Prahy FOK a PKF - Prague Philharmonia. Václav Vonášek je členem světoznámého orchestru Berlínští filharmonikové. Hráči jsou také držiteli ocenění z prestižních mezinárodních soutěží (Pražské jaro, ARD Mnichov, Melbourne, Lodž). Erbovní sál Krkonošského muzea v Jilemnici v pondělí 1. května v 19 hodin. Délka koncertu bude činit asi 60 minut. Vstupné dobrovolné. Srdečně zveme k zcela výjimečnému zážitku.

Jilemnice na historických fotografiích. Výstava potrvá do 15. června.

V pátek dne 1. června v 19 hodin se v Erbovním sále Krkonošského muzea v Jilemnici uskuteční pořad Fenomén Vlasta Burian. Pořadem provází a zpívá Jiří Bartoš Sturz, na akordeon doprovází Michaela Prokopcová. V pořadu budou prezentovány dosud nepublikované materiály z Archivu společnosti Vlasty Buriana, unikátní fotografie včetně původní busty. Dozvíme se, v čem tkví nezaměnitelná osobitost Burianova hereckého projevu, jak se proměňoval postoj společnosti ke „králi komiků“ a mnoho dalšího. Pořad nepochybně zaujme neotřelým půvabem i humorem. Vstupné dobrovolné.

K dalšímu poznání významného rodu Harrachů doporučujeme návštěvu krásného romantického zámku Hrádek u Nechanic nedaleko Hradce Králové.

K návštěvě doporučujeme blízkou Zvědavou uličku, ojedinělý a velmi půvabný soubor roubené architektury z let 1788–89 (3–4 min. pěší chůze do zámku).

V prodeji

Na pult právě přichází hezká čtyřicetistránková publikace o Krkonošském muzeu v Jilemnici a návštěvníkům (a jistě nejen jim) přinese jistě radost a poučení. Cena 49,- Kč.

Nabízíme knihu Jana Mergla a kol. „Z Nového Světa do celého světa“, vydanou u příležitosti 300. výročí od první písemné zmínky o sklárně v Nové Světě – Harrachově. Publikace Získala prestižní cenu Gloria musealis.

Publikaci Synové hor, jež obsahuje nejen slavný text spisovatele Fr. Kožíka, ale i řadu dobových materiálů (včetně dosud nepublikovaných fotografií a diapozitivů), podrobný pohled historika, náčelníka Horské služby atd. Vydáno k 120. výročí Hančova narození. Velmi pěkně graficky řešená kniha (119 str.) stojí 220,- Kč

Z dalších nabízených titulů doporučujeme např. knihu Neklidné srdce obsahující dosud nepublikovanou korespondenci spisovatele Jaroslava Havlíčka, literární mapu "Jilemnice v díle Jaroslava Havlíčka" a dosud nepublikovaný obsáhlý a zajímavý komentář k této mapě od umělcovy manželky Marie Havlíčkové. Cena této milé knihy činí 225,-Kč

Knihu Zmizelá Jilemnice (cena 249,- Kč) vydalo nakladatelství Paseka. 185 fotografií nám přibližuje kouzlo zaniklé Jilemnice.

Dlouhodobě nejprodávanější tiskovinou je zdařilá brožura o mechanickém betlému Jáchyma Metelky (17,- Kč). Velkému zájmu se těší bohatě vybavené brožury: 1. Jan N. hrabě Harrach (pojednává o jednom z nejpozoruhodnějších představitelů české šlechty 2. pol. 19. stol.) 2. František Kaván (o vynikajícím českém malíři). Cena jedné publikace činí 17,- Kč.

Krakonošovy letní podvečery

Další videa z akcí a vernisáží