Metelkův mechanický betlém

Výstavy / Aktuality

Zámek:

Jiří Salaba - výběr z tvorby. Absolvent pražské Akademie výtvarných umění /1972–1978/ v ateliéru prof. Františka Jiroudka vyniká poezií obrazů a to vedle znamenité techniky i vynikající invence tvoří základ popularity jeho děl. Akce potrvá od 3. května do 10. června.

Zámecká interiérová expozice Jana Nepomuka hraběte Harracha (1828–1909) – „Ze života českého kavalíra“ nabízí prohlídku Janovy pracovny, ložnice, jídelny, pánského salonu a dámského salonku, předpokoje, chodby a schodiště. Nově otevřena je zámecká koupelna.

Čp. 1:

Výstava: Náš Krakonoš. Výstava figur, ilustrací, knih a všeho, co s touto slavnou bájnou postavou souvisí. Mimořádně vyhledávaná výstava potrvá do 30. června.

Výstava komiksů: retrospektivní část výstavy připravená ve spolupráci s muzeem komiksů Thomase Möllera v Neubrandenburgu v Německu nás zavádí do bývalé NDR k tehdejší produkci pro mládež. Zároveň vystavujeme kolekci komiksů současného mladého českého autora Štěpána Lenka. Výstava potrvá do 17. června.

Jan Nepomuk hrabě Harrach (1828–1909)

Otevřeli jsme historickou zámeckou koupelnu, a to v rámci stávajícího zámeckého okruhu Jana hraběte Harracha.

Spolu s Maticí českou, sekcí Národního muzea, jsme odhalili hraběti Janovi před budovou gymnázia v sousedství zámeckého parku pamětní panel.

Mechanický betlém Jáchyma Metelky se předvádí vždy v 9.00, 10,00 v 11.15, 14.00 a 15.30 hodin. Skupinám nad 20 osob betlém předvedeme i mimo vyznačenou dobu. Při vyšší návštěvnosti se betlém předvádí častěji!

Připravujeme

15. června v 17 hodin slavnostně zahájíme výstavu věnovanou dějinám pošty na Jilemnicku.

28. června v 19 hodin se v Erbovním sále uskuteční koncert z díla Zdeňka Fibicha. Málokdo ví, že skladatel je s Jilemnici úzce spojen.

K dalšímu poznání významného rodu Harrachů doporučujeme návštěvu krásného romantického zámku Hrádek u Nechanic nedaleko Hradce Králové.

K návštěvě doporučujeme blízkou Zvědavou uličku, ojedinělý a velmi půvabný soubor roubené architektury z let 1788–89 (3–4 min. pěší chůze do zámku).

V prodeji

Novinkou je velká obrazová publikace o Jilemnici. Cena 339,- Kč

Na pult právě přichází hezká čtyřicetistránková publikace o Krkonošském muzeu v Jilemnici a návštěvníkům (a jistě nejen jim) přinese jistě radost a poučení. Cena 49,- Kč.

Jan Luštinec: Historie lyžování v Krkonoších ...o lyžování trochu jinak. Cena 40,- Kč.

Dlouhodobě nejprodávanější tiskovinou je zdařilá brožura o mechanickém betlému Jáchyma Metelky (17,- Kč). Velkému zájmu se těší bohatě vybavené brožury: 1. Jan N. hrabě Harrach (pojednává o jednom z nejpozoruhodnějších představitelů české šlechty 2. pol. 19. stol.) 2. František Kaván (o vynikajícím českém malíři). Cena jedné publikace činí 17,- Kč.

Krakonošovy letní podvečery

Další videa z akcí a vernisáží