Metelkův mechanický betlém

Výstavy / Aktuality

Otevřeno denně od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin mimo pondělí. Dne 1. a 8. května bude muzeum otevřeno a v těchto dvou týdnech zavírací den zcela odpadá.

Zámek:

Pojďte s námi ke stolu. Nahlédneme do kuchyně a na stůl našich předků, tentokrát zejména do měšťanských domácností. Uvidíte černou kuchyň, historické nádobí, sklo, porcelán, keramiku a řadu kuriozit. Poznáte také, jak vypadaly hostiny našich pradědečků a prababiček, najdete i zajímavé recepty. Výstava potrvá do 1. října.

Zámecká interiérová expozice Jana Nepomuka hraběte Harracha (1828 – 1909) - „Ze života českého kavalíra“ nabízí prohlídku Janovy pracovny, ložnice, jídelny, pánského salonu a dámského salonku, předpokoje, chodby a schodiště.

čp. 1:

Krása perníku. Z dílny Dany Holmanové. Umělkyně byla oceněna jen vzácně udíleným titulem Nositelka tradic a dalším významným oceněním Zlatý kolovrat. Její takřka nevyčerpatelná invence nabízí obrovské množství nápadů i precizní práce. Skvostné perníky Dany Holmanové si našly cestu do řady evropských zemí. Expozice bude doplněna pohledem do historie, mimo jiné také pernikářskými formami. Výstava potrvá do 10. září.

Jilemnice na historických fotografiích. Výstava potrvá do 15. června.

Jan Nepomuk hrabě Harrach (1828–1909)

Zpřístupnili jsme další část stálé zámecké expozice Jana hraběte Harracha.

Spolu s Maticí českou, sekcí Národního muzea, jsme odhalili hraběti Janovi před budovou gymnázia v sousedství zámeckého parku pamětní panel.

Mechanický betlém Jáchyma Metelky se předvádí vždy v 9.00, 10,00 v 11.15, 14.00 a 15.30 hodin. Skupinám nad 20 osob betlém předvedeme i mimo vyznačenou dobu. Při vyšší návštěvnosti se betlém předvádí častěji!

Připravujeme

V pátek dne 23. června v 17 hodin se v Erbovním sále uskuteční vernisáž výstavy Jan Vejrych (1856–1926), český architekt a stavitel. Akce přiblíží jednoho z nejvýznamnějších architektů přelomu 19. a 20. století, rodáka z Horní Branné. V Jilemnici projektoval stavbu dívčí školy a spořitelny. Je autorem významných projektů: např. hotel Paříž v Praze, radnice v Pardubicích, Kolíně a Kladně, zámek ve Zruči nad Sázavou, v Holovousích a mnoha dalších vynikajících objektů. K výstavě vyjde zajímavá publikace. Výstava potrvá do 1. října.

ČKA – Klub Betanie v Jilemnici Vás srdečně zve na pořad Václav II. - zpověď velkého krále, hudebně - dramatická kompozice o životě jednoho z největších a často neprávem opomíjených českých panovníků. Stanete se svědky jeho vítězství i proher. Budete ho doprovázet celým jeho životem. Od dětských let, kdy byl vězněn na Bezdězu až do doby, kdy se stal českým a později polským králem a jeho království dosáhlo stejného rozmachu jako za Přemysla Otakara II. Účinkují: František Kreuzmann - mluvené slovo, Margit Koláčková – violoncello. Erbovní sál Krkonošského muzea ve středu dne 21. června v 19 hodin. Vstupné dobrovolné. Pořad se pro poranění interpretky ruší. Uvedeme jej v náhradním termínu.

Jilemnice na historických fotografiích. Výstava potrvá do 15. června.

K dalšímu poznání významného rodu Harrachů doporučujeme návštěvu krásného romantického zámku Hrádek u Nechanic nedaleko Hradce Králové.

K návštěvě doporučujeme blízkou Zvědavou uličku, ojedinělý a velmi půvabný soubor roubené architektury z let 1788–89 (3–4 min. pěší chůze do zámku).

V prodeji

Na pult právě přichází hezká čtyřicetistránková publikace o Krkonošském muzeu v Jilemnici a návštěvníkům (a jistě nejen jim) přinese jistě radost a poučení. Cena 49,- Kč.

Nabízíme knihu Jana Mergla a kol. „Z Nového Světa do celého světa“, vydanou u příležitosti 300. výročí od první písemné zmínky o sklárně v Nové Světě – Harrachově. Publikace Získala prestižní cenu Gloria musealis.

Z dalších nabízených titulů doporučujeme např. knihu Neklidné srdce obsahující dosud nepublikovanou korespondenci spisovatele Jaroslava Havlíčka, literární mapu "Jilemnice v díle Jaroslava Havlíčka" a dosud nepublikovaný obsáhlý a zajímavý komentář k této mapě od umělcovy manželky Marie Havlíčkové. Cena této milé knihy činí 225,-Kč

Knihu Zmizelá Jilemnice (cena 249,- Kč) vydalo nakladatelství Paseka. 185 fotografií nám přibližuje kouzlo zaniklé Jilemnice.

Dlouhodobě nejprodávanější tiskovinou je zdařilá brožura o mechanickém betlému Jáchyma Metelky (17,- Kč). Velkému zájmu se těší bohatě vybavené brožury: 1. Jan N. hrabě Harrach (pojednává o jednom z nejpozoruhodnějších představitelů české šlechty 2. pol. 19. stol.) 2. František Kaván (o vynikajícím českém malíři). Cena jedné publikace činí 17,- Kč.

Krakonošovy letní podvečery

Další videa z akcí a vernisáží